Vissie en missie

Visie en Missie


 


Visie :


Sporten is een belangrijke manier om zich fysisch te ontwikkelen, binnen een sociaal gerichte entourage.


Missie :


Korfbalclub The Vikings streeft ernaar om deze beide elementen op een kwalitatieve wijze te combineren binnen een groeiende club.


Daarbij wordt ernaar gestreefd om korfbal voor iedereen toegankelijk maken. Aanmoedigen van talenten en groeikansen aanbieden en streven naar een evenwaardige behandeling van al onze spelers. Eveneens creëren we kansen om jeugdtrainers vorming te laten volgen en motiveren we hen hiertoe. Wij waken over een goede communicatie en interactie tussen spelers/ouders, trainers, comités en bestuur. Kwaliteit in onze opleiding verbeteren ten behoeve van de club en de Korfbalbond.


Wij willen korfbal op een dusdanige manier in de kijker brengen bij de plaatselijke bevolking dat elke sporter en potentiële sporter zich bewust is van ons bestaan als club en van de korfbalsport in het algemeen.