Veel gestelde vragen

Tot wie moet ik mij richten voor administratieve zaken?De secretaris van onze vereniging is Linda De Wachter. Zij is bereikbaar op GSM (0496/76.62.28) of per mail op the.vikings@korfbal.be.


De secretaris is o.a. verantwoordelijk voor :


    Officiële contactpersoon van de club naar o.a. de KBKB (Korfbalfederatie)

    Alle inkomende en uitgaande correspondentie uitgaande van de club

    Ledenadministratie (aansluitingen, ontslagen, medische keuringen, etc)

    Contactpersoon voor retributies lidgeld (ziekenfonds, district, …)
Waar kan ik terecht voor clubkledij?De officiële clubkleuren zijn zwart - wit (broek/rok/shirt) en zwarte sokken. In uitzonderlijke gevallen (kleuren tegenpartij) wordt gespeeld in wit (wisselshirt).


Het spelershirt en rok/broek is inbegrepen in het lidgeld en krijgt u van de club in leen.

Ik heb een sportongeval wat moet ik doen?Het is uiteraard van belang dat u zich in eerste instantie goed laat verzorgen en eventueel de spoeddienst opzoekt.


U bent verzekerd voor sportongevallen. Let op : een ongeval is “een plotse, onverwachte gebeurtenis met schade of verwondingen tot gevolg”. Aanslepende kwalen kunnen niet als “ongeval” worden bestempeld.


Het ongevalformulier zal worden voorzien door de club


   - De club/federatie voorziet een ongevalformulier.

   - Met het ongevalformulier gaat u naar de dokter, die het medisch getuigschrift dient in te vullen.

   - Stuur het ongevalsaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, ...) en verslagen op naar: N.V. ARENA, Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel.

   - Eens de verzekeringsmaatschappij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.

   - Alle bijkomende onkostennota’s kan u best onmiddellijk overmaken zodat de verzekeringsmaatschappij – als het dossier volledig is – tot vergoeding kan overgaan.

   -  U dient de maatschappij onmiddellijk de ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces te melden om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.


sportongevallenformulier

Ik heb klachten. Waar kan ik hiermee terecht?Indien u een klacht heeft kunt u zich best eerst richten tot de persoon die verantwoordelijk is voor uw klacht.


Gaat het om een klacht omtrent een sportieve selectie (opstellen, vervanging, etc) binnen de ploeg waarin u of uw kind speelt, dient u zich in eerste instantie te richten tot de trainer/coach van de ploeg.


Indien er geen oplossing gevonden word kan u zich altijd melden bij de Raad van Bestuur met uw klacht.


Ik ben kandidaat voor vrijwilligers werk. Waar kan ik mij aanmelden?Een korfbalvereniging bestaat enkel uit vrijwilligers en dit is zeker niet anders bij korfbalclub The Vikings.


Naast leidinggevende taken hebben we ook het volgende:


- Organisatie van wedstrijden (wedstrijdklok, scheidsrechters, ect)

- Sportieve taken (trainers, begeleiders, ect)

- Organiseren van nevenactiviteiten voor onze jeugd

- Organisatie van events (club activiteiten, tornooien, ect)

- Kantine dienst


Indien u hiervoor interesse heeft kan u zich altijd aanmelden bij de raad van bestuur.